7.00 – 8.00 

Przygotowanie się do zajęć. Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań. Bezpośrednie kontakty z nauczycielem. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne. Gry planszowe. Zajęcia indywidualne z wybranym dzieckiem (zdolnym bądź mającym jakieś trudności).

8.00 – 8.15 Poranne ćwiczenia i zabawy ruchowe.
8.15 – 8.30

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne.
Promowanie nawyków prozdrowotnych.

8.30 – 9.00

Śniadanie – kształtowanie nawyku samodzielnego jedzenia.

9.00 – 9.30

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z całą grupą realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
Zabawy ruchowe, tematyczne.
Organizowane przez nauczyciela.

9.30 – 10.15

Zabawy dowolne bądź zorganizowane według zainteresowań dzieci, nauka współżycia w grupie oraz wprowadzanie zasady zgodnej i wspólnej zabawy.
Zabawy ruchowe, artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe.

10.15 – 11.45

Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki piesze po Milanówku, zabawy dowolne.

11.45 – 12.30 Czynności higieniczne przed posiłkiem; obiad.
12.30 – 13.00

Przygotowanie do odpoczynku – czynności samoobsługowe.

13.00 – 14.00

Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela bądź odtwarzanych z CD.

14.00 – 14.30

Zabiegi higieniczno – samoobsługowe przed podwieczorkiem.

14.30 - 15.00 

Podwieczorek.

15.00 - 17.00 

Pobyt na placu zabaw. Swobodne lub zorganizowane zabawy w sali
lub na terenie w zależności od pory roku. Rozchodzenie się dzieci.