7.00 – 8.00 

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry
i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali.

8.00 – 8.30 Zabawy swobodne lub kierowane.
8.30 – 9.00 Czynności higieniczne przed posiłkiem; śniadanie.
9.00 – 10.00

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści
z programu wychowania przedszkolnego.

10.00 – 11.00 Zajęcia indywidualne (zajęcia z dzieckiem uzdolnionym i zajęcia korekcyjne).
11.00 – 12.00 Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy i gry ruchowe w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki piesze po Milanówku, zabawy dowolne.
12.00 – 13.00 Czynności higieniczne przed posiłkiem; obiad.
13.00 – 13.30 Zajęcia relaksacyjne i wyciszające.
13.30 – 14.30

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe.
Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

14.30 – 15.00

Czynności higieniczne przed posiłkiem; podwieczorek.

15.00 – 17.00

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Prace porządkowe w sali.
W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.
Rozchodzenie się dzieci.