LISTA REZERWOWA

Liczba miejsc zastała wyczerpana! Możesz dokonać zapisu na listę rezerwową.

Formularz zgłoszeniowy na dyżur wakacyjny - sierpień 2020.
Dyżur będzie trwał od 3 do 28 sierpnia. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy wyłącznie poprzez niniejszy formularz.

Dane dziecka

Dane rodzica zgłaszającego

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com